Jobba ombord

Säsongsjobb 2024

Vi söker för säsongen 2024 Befälhavare och Däcksmän, arbete erbjuds under perioden 15.3. – 30.10.2024. Under våren och hösten arbetsturer enligt behov. Under sommaren avlösningsschema, 8 dagar jobb, 4 dagar ledigt.

Rederi Ab Vitharun trafikerar med tre stycken fartyg under sommarsäsongen i Åbolands skärgård.
M/s NORRSKÄR – Skärgårdslinjen, Åbo-Själö-Nagu
M/s LÖVSKÄR – tar över på Skärgårdslinjen under juni 2024
M/s SOMMARSKÄR – Nagu-Själö
M/s AURELLA – Guidade åturer på Aura å

Både Norrskär och Lövskär är auditerade skolfartyg, vilket berättigar till 60 dagars däckspraktik. (Norrskär; vaktmans- & styrmanspraktik. Lövskär; vaktmans- & styrmanspraktik) 

 • Befälhavare, 3st
  • Minimikrav: Inrikesskeppare (samt maskinskötarbrev)
  • Erfarenhet av motsvarande fartyg ses som en merit.
 • Däcksman, 3st
  • Minimikrav: Däcksmansbehörighet eller intyg på; EA1, Ensisammutuskurssi och sjömansläkarintyg.
  • Däcksmannen sköter även försäljningen ombord. Språkkrav minst finska och svenska, övriga kunskaper är meriterade. 
  • Serveringspass och kundbetjäningserfarenhet ses som en merit.

Anställningar ombord kräver giltiga behörighetsbrev.
Vänligen lämna en öppen ansökan inkl. behörighetsbrev.  

Mera information:
Gustav Ramberg
0400 417 149

Ansökningar med CV skickas till rekry@vitharun.fi
Intervjuer hålls löpande.