Hangö–Kasnäs–Örö

Kustrutten & Örö-linjen

Hangö – Kasnäs – Örö

Trafikmeddelande: 

Vitharun kommer inte att trafikera Kustrutten och Örö-linjen under säsongen 2019.
Passagerare som redan bokat biljetter kommer att kontaktas personligen.

Mer information om Kustrutten:

Örös förbindelsetrafik: